977 240 210    
info@mercortarragona.com
Horari: de dilluns a divendres
de 10:00 a 14:00 i 16:00 a 19:00
Premium Service Provider
Mercor Tarragona

PREGUNTES FREQÜENTS


QUIN ÉS EL TEMPS DE PERMANÈNCIA SI CONTRACTE L'ASSEGURANÇA?

El temps mínim de permanència és de 12 mesos.

Es tracta d'un contracte anual prorrogable. Si durant els trenta dies següents al començament de l'assegurança decideixes no seguir amb la teva pòlissa en vigor, pots cancel·lar via web al teu portal de client https://my.wertgarantie.com/es/rescision o enviant un email a service.es @wertgarantie.com reflectint en assumpte núm. contracte i botiga on va ser comprat.

COM EM DONO D'ALTA AL MEU PORTAL DE CLIENT?

Amb la contractació de la pòlissa l'asseguradora us enviarà un correu de benvinguda amb la vostra clau d'accés i URL per donar-vos d'alta al portal.

Una altra opció és entrar a https://my.wertgarantie.com/es on podràs donar-te d'alta amb el teu número de pòlissa/contracte i el teu E-mail.

EN CAS DE SINISTRE COM HE DE COMUNICAR-HO?

Entrant a la web de Rossellimac i emplenant qüestionari de descripció de danys i annexant la factura de compra. Ens posarem en contacte amb vostè.

També, teniu la possibilitat d'acudir a la vostra botiga a comunicar-ho o enviant email a service.es@wertgarantie.com.

COM COMUNICEU UN SINISTRE DE ROBATORI I FURT?

Entrant al teu portal de client de la web https://my.wertgarantie.com/es o enviant un email a service.es@wertgarantie.com.

Pel pagament de la indemnització en cas de robatori o furt – en cas que s'hagi contractat aquesta cobertura – és requisit indispensable que es proporcioni la presentació de la denúncia davant la policia amb un resum detallat del sinistre, així com del bloqueig de la targeta de telefonia mòbil, 7 dies des de la data en què es va produir el sinistre. El prenedor de l'assegurança ha de presentar la denúncia davant de la policia i el bloqueig de la targeta de telefonia mòbil i l'IMEI del dispositiu 7 dies un cop s'hagi produït el robatori.

QUINA DOCUMENTACIÓ NECESSIT PER TRAMITAR UN SINISTRE DE ROBATORI I FURT?

Confirmació mitjançant la denúncia presentada a la comissaria de policia local on s'inclogui el número d'IMEI del dispositiu robat.

Còpia del DNI

Còpia del vostre extracte bancari amb l'IBAN i el seu nom

Comprovant del bloqueig de la targeta SIM

Factura de compra del dispositiu robat

QUINA ÉS L'ANTIGUITAT MAXIMA DEL DISPOSITIU QUE ES POT ASSEGURAR?

Es podran assegurar dispositius de fins a 6 mesos d'antiguitat.

QUIN ÉS EL VALOR MÀXIM DEL DISPOSITIU QUE ES POT ASSEGURAR?

Es podran assegurar dispositius el valor dels quals no superi els 4000€

QUAN S'EFECTUA EL COBRAMENT DE LES MENSUALITATS?

Si la seva pòlissa ha estat emesa la primera quinzena del mes, el rebut serà carregat en els primers 5 dies del mes següent. Si la seva pòlissa ha estat emesa a la segona quinzena del mes, el seu rebut serà carregat en els primers 5 dies de la segona quinzena del mes següent.

RISCOS I DANYS COBERTS.

✓ cops i caigudes ✓ líquids i humitat ✓ desgast ✓ bateries defectuoses ✓ manipulació inadequada ✓ incendi/impacte de llamp ✓ implosió/explosió ✓ defectes electrònics ✓ gelades/tempestes ✓ ús indegut ✓ Abonament fins a un màxim de 500 ✓ Substitució del dispositiu per un igual o de similars característiques fins al màxim del valor venal en cas de robatori o furt

COSTOS COBERTS.

✓ Costos de reparació ✓ Honoraris d'especialistes reparadors ✓ Peces de recanvi ✓ Despeses d'enviament ✓ Costos compartits fins al valor venal en el cas de substitució del dispositiu a causa d'un sinistre total

EL MEU CONTRACTE PORTA FRANQUÍCIA EN CAS DE SINISTRE?

Només en cas de robatori o furt.

Per cada dispositiu que hagi de ser substituït a causa de robatori o furt i – sempre que s'hagi contractat prèviament aquest tipus de cobertures – el prenedor de l'assegurança haurà d'abonar una franquícia de 50 € per cada sinistre d'aquest tipus.

QUAN COMENÇA I FINALITZA LA COBERTURA?

Començament del contracte: El dia 1 del mes següent a la presentació de la sol·licitud. Cobertura de l'assegurança: A partir del començament del contracte.

Cobertura immediata gratuïta: A partir de la data de la sol·licitud.

Si per culpa del prenedor la primera prima no ha estat pagada, o la prima única no ho ha estat al venciment, l'assegurador té dret a resoldre el contracte oa exigir el pagament de la prima deguda en via executiva amb base a la pòlissa. Si la prima no ha estat pagada abans que es produeixi el sinistre, l'assegurador queda alliberat de la seva obligació. El contracte és durada mínima de 12 mesos, prorrogable anualment, tret que vostè exerceixi el seu dret d'oposició amb almenys un mes d'antelació al venciment.

QUÈ PASSA SI EL MATEIX ASSEGURAT TÉ DIVERSOS SINISTRES SEGUITS ?

No s'estableix un límit de part.

No obstant, en casos excepcionals com a frau, l'asseguradora es reserva el dret de prendre les mesures que consideri